How to withdraw funds to the NAGA WALLET | THE NAGA GROUP AG

Jak vybrat prostředky z NAGA WALLET

Zde naleznete podrobné články o výuce, jak vybrat prostředky z různých platforem na váš NAGA WALLET. Poskytneme pokyny s videem a snímky obrazovky, aby byl proces tak snadný, jak jen může být. Užijte si to!*

* Poznámka: Všechny výše uvedené jsou burzy digitálních aktiv, které jsou nezávislé na NAGA. NAGA nepodporuje žádnou z těchto společností, NAGA neposkytuje žádné prohlášení ani záruky, pokud jde o jakékoliv poskytované služby. NAGA doporučuje, abyste při rozhodování o investicích s jakýmikoli třetími stranami vždy prováděli vlastní průzkum a používali osobní rozhodování. Podrobné pokyny uvedené výše jsou poskytovány společností NAGA a měly by být používány výhradně pro informační účely. Upozorňujeme, že UI/UX poskytované burzami ve výše uvedené příručce se mohou změnit a společnost NAGA nemůže zaručit přesnost nebo úplnost poskytnutých pokynů.